För coachning och kommunikation som förändrar.

+46 0704 06 66 81

Nu är jag utbildad i Ensize analysverktyg Pussel DISC och Beteendestilar. Därigenom är jag certifierad för att kunna hjälpa företag, grupper och personer att identifiera och analysera sina egna (och förstå andras) beteenden och motivationsfaktorer. Ett väldigt illustrerande och klargörande verktyg som ska bli spännande att använda!

När min chef under en avdelningsdag tog in en DISC-konsult som förklarade Professor Edward Moulton Marstons DISC-modell blev vardagen plötsligt väldigt mycket enklare i vårt arbetslag. Modellen innebär kortfattat att vi människor (hårddraget) kan kategorieras in i fyra olika beteendestilar utifrån hur vi ser på omgivningen och hur vi förhåller oss till dess tempo. Beteendestilarna illustreras med olika färger – röd, gul, grön och blå.

Jag är gul. Som den kreativa, uttåtriktade och verbala person jag är hamnar jag utan större omsvep i huvudsak i den gula kategorin. Som alla andra människor är jag dock mer komplex än så. Jag är exempelvis rätt så otålig. Eller drivande,  mål- och resultatinriktad, och tar lätt tar ledarskapsrollen i olika sammanhang. Det finns en hel del rött beteende i mig. Samtidigt är det viktigt för mig att folk i min omgivning mår bra och inte känner sig överkörda. Jag kan lätt hamna i en medlande roll vilket är vanligt för ett grönt ”beteende”. Många i min omgivning, framför allt min familj, menar att jag är rörig, ostrukturerad och flackande. Och nej, jag är inte jättenoga med pappersarbete, detaljer och uträkningar eller annat tråkigt som tar en massa tid. Jag är definitivt svagast i det blåa beteendefältet där regelefterlevnad och struktur dominerar.  Med det inte sagt att jag inte kan planera, tvärt om, men jag vill inte fastna i detaljer och är inte så noga med att allting görs precis i rätt ordning hela tiden.

Summa sumarum har vi alltså flera olika beteenden som vi visar upp vanligast är två men även tre kan förekomma. I mitt fall har jag tre färger som är starka (över 50%) gul, röd och grön.  Gott så. Dock påverkar mina egna beteenden hur jag uppfattar andra och deras beteenden.

Min chef är blå. Vi tar henne som exempel. En lugn, faktaorienterad och analytisk strateg. Mycket blått i sitt beteende. Om gul står för som visioner så är blå verkligheten. Blå personer kan ha svårt att se alla visioner och idéer som till synes okontrollerat tycks poppa upp som popcorn hos gula vid olika frågeställningar. Oprövade idéer till synes helt utan logiska förklaringar och bakgrundsanalys. Den blå kan lätt se den gula som slarvig, oseriös och pladdrig medan den gula i sin tur ser den blå som en otroligt stel och torr paragrafryttare.

Samma sak gäller för en grön som till sitt sätt är relativt lugn och mån om att alla har det bra. För en grön beteendestil är det viktigt att alla är överens och att beslut gärna tas gemensamt. Det kan bli problematiskt ihop i mötet med en röd beteendestil. I jakten på effektivitet och resultat styr och ställer en ”röd” och pekar med hela handen. Varpå den ”gröna” känner sig överkörd eller utskälld. Som ni säkert förstår så är det oerhört viktigt att ha en röd som driver på mot mål i projekt, en gul som kommer med idéer och lösningar, en grön som får jobbet gjort och en blå som ser till att allting går rätt till. Men det kan bli konflikter på vägen.

I vår arbetsgrupp blev det väldigt tydligt att vi alla representerar olika färgkombinationer. Inte bara fick vi förståelse för varandras olikheter. Vi kunde nu se varandras olikheter som styrkor och hur vi på bästa sätt kunde använda oss av dem i vårt arbete. Vem som var bra på vad och vid vilken tid i olika projekt. För alla färger är bra, men på olika saker och vid olika tillfällen.

Boken ”Omgiven av idioter” av Thomas Eriksson, tar upp DISC på ett mycket lättläst och underhållande sätt och kan vara en mjukstart för den som vill bekanta sig med färgmodellen. Det var efter att jag läst den (och uppföljaren ”Omgiven av psykopater”) som jag insåg att jag ville lära mig mer. Att det här var en väldigt tydligt sätt att belysa våra olikheter och kommunikativa utmaningar. Och nu är jag certifierad i Ensize DISC beteendeanalysverktyg.

Resultatet av en intensiv utbildning hos Ensize. Certifiering i DISC beteendeanalysverktyg.

Är du nyfiken på att förbättra samarbetet med någon, bli effektivare i din kommunikation eller bara bli inspirerad att lära känna dig själv och andra bättre? Hör av dig!